Befolkningsökning, Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 49 424 människor (2017). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.