Befolkningsökning, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sundbybergs stad den fjortonde högsta i landet med 5,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.