Befolkningsökning, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 52 801 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sundbybergs stad den åttonde högsta i landet med 6,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.