Medelålder, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare. Värdet för medelålder är det tredje lägsta i landet med 38,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.