Medelålder, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för medelålder är det näst lägsta i landet med 37,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.