Invånare i kommunen, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 46:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.