Kommunens kostnader, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjärde lägsta i landet med 44 707 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.