Kommunens kostnader, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjunde lägsta i landet med 51 966 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.