Kommunens skatteintäkter, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 22:a högsta i landet med 51 354 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.