Kommunens skatteintäkter, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tjugonde högsta i landet med 54 417 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.