Anställda i kommunen, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det högsta i landet med 39 213 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.