Största privata arbetsgivare, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. ERICSSON AB är största privata arbetsgivare och med 8 725 anställda (nov 2020) den tredje största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.