Företagsklimat, ranking 1-290, Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 962 154 människor (2018). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.