Andel förtidspensionärer, Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 974 073 människor (2019). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.