Andel företagare, Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 974 073 människor (2019). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.