Andel företagare, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.