Förvärvsfrekvens, Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 962 154 människor (2018). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.