Andel högutbildade, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjunde högsta i landet med 43,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.