Skattesats, Stockholm

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 974 073 människor (2019). Landarealen är 188 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.