Skattesats, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Stockholms stad till 29,82 procent, vilket var den sjätte lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.