Skattesats, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Stockholms stad till 29,82 procent, vilket var den sjätte lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.