Skattesats, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Stockholms stad till 30,36 procent, vilket var den tionde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.