Befolkningsökning, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Stockholms stad nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.