Befolkningsökning, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Stockholms stad den 89:e högsta i landet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.