Medelålder, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Värdet för medelålder är det 21:a lägsta i landet med 39,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.