Medelålder, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Värdet för medelålder är det 30:e lägsta i landet med 39,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.