Invånare i kommunen, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Antalet invånare i kommunen är det högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.