Invånare i kommunen, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.