Invånare i kommunen, Stockholm

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 975 551 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.