Kommunens kostnader, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det lägsta i landet med 30 910 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.