Kommunens skatteintäkter, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 40:e högsta i landet med 51 647 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.