Andel förtidspensionärer, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 83 162 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det elfte lägsta i landet med 2,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.