Andel företagare, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 83 162 invånare. Värdet för andel företagare är det 78:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.