Andel högutbildade, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde högsta i landet med 49,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.