Skattesats, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Solna stad till 29,75 procent, vilket var den fjärde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.