Befolkningsökning, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 83 162 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Solna stad den 28:e högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.