Befolkningsökning, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Solna stad den 34:e högsta i landet med 4,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.