Befolkningsökning, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Solna stad den 48:e högsta i landet med 2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.