Invånare i kommunen, Solna

Solna stad ligger i Stockholms län och har 83 162 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 27:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.