Invånare i kommunen, Solna

Solna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 80 950 människor (2018). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.