Företagens lönsamhet, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 81:a lägsta i landet med 12,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.