Kommunens kostnader, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tionde lägsta i landet med 49 671 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.