Kommunens skatteintäkter, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tjugonde högsta i landet med 51 904 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.