Kommunens skatteintäkter, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 21:a högsta i landet med 54 276 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.