Anställda i kommunen, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 73:e högsta i landet med 2 437 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.