Största privata arbetsgivare, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare. Största privata arbetsgivare är SVEA renewable solar AB med 375 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.