Andel förtidspensionärer, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjortonde lägsta i landet med 2,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.