Sysselsättningsgrad, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.