Andel högutbildade, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare. Värdet för andel högutbildade är det nionde högsta i landet med 42,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.