Andel högutbildade, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 237 invånare. Värdet för andel högutbildade är det åttonde högsta i landet med 43,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.