Skattesats, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Sollentuna kommun till 30,20 procent, vilket var den nionde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.