Befolkningsökning, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 237 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sollentuna kommun den 48:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.