Befolkningsökning, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 75 108 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sollentuna kommun den 45:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.