Befolkningsökning, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sollentuna kommun den 68:e högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.