Befolkningsökning, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sollentuna kommun den 28:e högsta i landet med 3,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.