Medelålder, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 73 990 invånare. Värdet för medelålder är det tjugonde lägsta i landet med 39,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.