Medelålder, Sollentuna

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 237 invånare. Värdet för medelålder är det 22:a lägsta i landet med 39,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.