Kommunens kostnader, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 85:e lägsta i landet med 59 289 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.