Kommunens skatteintäkter, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 22:a lägsta i landet med 42 731 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.