Kommunens skatteintäkter, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 97 381 människor (2018). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.