Kommunens skatteintäkter, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det nittonde lägsta i landet med 44 621 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.