Största privata arbetsgivare, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. SCANIA CV AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 13 525 anställda (nov 2020) den näst största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.