Andel förtidspensionärer, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 54:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.