Andel företagare, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 98 979 människor (2019). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.