Andel företagare, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Värdet för andel företagare är det 88:e lägsta i landet med 8,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.