Andel företagare, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 101 209 invånare. Värdet för andel företagare är det 52:a lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.