Förvärvsfrekvens, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 98 979 människor (2019). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.