Sysselsättningsgrad, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 102 519 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tjugonde lägsta i landet med 77,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.