Förvärvsfrekvens, Södertälje

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 97 381 människor (2018). Landarealen är 526 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.